HENRYK RYŚ

(placeholder)

HOTELARZ & GASTRONOM

(placeholder)
(placeholder)

                            WYKSZTAŁCENIE


1978 r. Policealne Studium Turystyczno - Hotelarskie (dwuletnie) w Jeleniej Górze, z wynikiem

           bardzo dobrym, uzyskując tytuł - Technik Hotelarz

1998 r. Studium Menedżerskie dla Kadry Kierowniczej Zakładów Hotelarskich i Gastronomicznych,  

           organizowane przez "Polskie Zrzeszenie Hoteli" i "Instytut Zarządzania i Marketingu" w 

           Warszawie, z udzieleniem Referencji Wiarygodności Zawodowej w zawodzie

           hotelarz - menadżer

2003 r. Referencje Polskiej Izby Hotelarskiej potwierdzające najwyższe kwalifikacje

1997 r. Kurs "Controlling", organizowany przez "Zakład Szkolenia i Ekspertyz

           Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego" we Wrocławiu

1997 r. Kurs "Etykieta Mendżera", organizowany przez "Dolnośląską Izbę Gospodarczą",

           a prowadzony w całości przez Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej - Edwarda Pietkiewicza

1979 r .Kurs Kierowników Zakładów Gastronomicznych

1979 r. Kurs Podwyższenia Kwalifikacji Kierowników Zakładów Gastronomicznych

1997 r. Kurs Pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu

1996 r. Kurs w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Pracodawców

1995 r. Kurs z podstaw Obsługi Mikrokomputerów klasy IBM-PC

1982 r. Kurs Organizatorów Aktywanego Wypoczynku w Zakładach Pracy

1976 r. Kurs w zakresie uzyskania kwalifikacji Instruktora K.O. ze specjalności – Teatr

1976 r. Kurs w zakresie uzyskania kwalifikacji Instruktora K.O. ze specjalnosci  Teatr
1976 r. Kurs w zakresie uzyskania kwalifikacji Instruktora K.O. ze specjalnosci Teatr
1978 r. Policealne Studium Turystyczno - Hotelarskie (dwuletnie) w Jeleniej Gorze, z wynikiem bardzo dobrym, uzyskujac tytu - Technik Hotelarz
1978 r. Policealne Studium Turystyczno - Hotelarskie (dwuletnie) w Jeleniej Gorze, z wynikiem bardzo dobrym, uzyskujac tytu - Technik Hotelarz
1979 r. Kurs Kierownikow Zakadow Gastronomicznych
1979 r. Kurs Kierownikow Zakadow Gastronomicznych
1979 r. Kurs Podwyzszenia Kwalifikacji Kierownikow Zakadow Gastronomicznych
1979 r. Kurs Podwyzszenia Kwalifikacji Kierownikow Zakadow Gastronomicznych
1982 r. Kurs Organizatorow Aktywanego Wypoczynku w Zakadach Pracy
1982 r. Kurs Organizatorow Aktywanego Wypoczynku w Zakadach Pracy
1995 r. Kurs z podstaw Obsugi Mikrokomputerow klasy IBM-PC
1995 r. Kurs z podstaw Obsugi Mikrokomputerow klasy IBM-PC
1996 r. Kurs w zakresie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy dla Pracodawcow
1996 r. Kurs w zakresie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy dla Pracodawcow
1997 r. Kurs _Controlling_, organizowany przez _Zakad Szkolenia i Ekspertyz
1997 r. Kurs _Controlling_, organizowany przez _Zakad Szkolenia i Ekspertyz
1997 r. Kurs _Etykieta Mendzera_, organizowany przez _Dolnoslaska Izbe Gospodarcza_, a prowadzony w caosci przez Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej - Edwarda Pietkiewicza
1997 r. Kurs _Etykieta Mendzera_, organizowany przez _Dolnoslaska Izbe Gospodarcza_, a prowadzony w caosci przez Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej - Edwarda Pietkiewicza
1998 r. Studium Menedzerskie dla Kadry Kierowniczej Zakadow Hotelarskich i Gastronomicznych
1998 r. Studium Menedzerskie dla Kadry Kierowniczej Zakadow Hotelarskich i Gastronomicznych
1997 r. Kurs Pedagogiczny dla Instruktorow Praktycznej Nauki Zawodu
1997 r. Kurs Pedagogiczny dla Instruktorow Praktycznej Nauki Zawodu
2003 r. Referencje Polskiej Izby Hotelarskiej potwierdzajace najwyzsze kwalifikacje 1997 r. Kurs _Controlling_, organizowany przez _Zakad Szkolenia i Ekspertyz
2003 r. Referencje Polskiej Izby Hotelarskiej potwierdzajace najwyzsze kwalifikacje 1997 r. Kurs _Controlling_, organizowany przez _Zakad Szkolenia i Ekspertyz
1978 - Osrodek Kultury w Chrostniku
1978 - Osrodek Kultury w Chrostniku
1980 - Hotel Bristol
1980 - Hotel Bristol
1980 - Zespol Hotelarski Snieznik
1980 - Zespol Hotelarski Snieznik
1991 - Osrodki Wypoczynkowe Grodek Elf i Lesny Poranek
1991 - Osrodki Wypoczynkowe Grodek Elf i Lesny Poranek
1993 - Hotel Nad Jeziorem
1993 - Hotel Nad Jeziorem
1998 - Hotel Wodnik
1998 - Hotel Wodnik
2001 - Centrum Kongresowe Warszawianka
2001 - Centrum Kongresowe Warszawianka
2004 - Hotel Palatium
2004 - Hotel Palatium
2005 - Restauracja Bagatela
2005 - Restauracja Bagatela
2012 - Hotel&Spa Dana
2012 - Hotel&Spa Dana

                                             DOŚWIADCZENIE


- 29.10.2012 - 29.03.2013    Dyrektor Generalny, Hotel & Spa “Dana”, al. Wojska Polskiego 79, 65-762  

                                           Zielona Góra               


- 01.08.2005 - 28.10.2012    Doradztwo i szkolenia: HOTELARZ.COM


- 01.04.2004 - 01.08.2005   Manager odpowiadający za całkowite uruchomienie restauracji, "Bagatela",

                                          ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa

                                     

- 15.07.2002 - 01.04.2004   Dyrektor Hotelu, Hotel "Palatium",

                                          Huta Żabiowolska, 96-321 Żabia Wola


- 01.08.1999 - 01.05.2001   Dyrektor Centrum Centrum Kongresowego, Hotel "Warszawianka",

                                          Jachranka 77, 05-140 Serock


- 01.09.1994 - 03.07.1998   Kierownik Hotelu, Hotel "Wodnik",

                                          ul. Na Grobli 28, 59-421 Wrocław


- 09.05.1992 - 01.07.1993   Kierownik Hotelu, Hotel "Nad Jeziorem", Torzym


- 03.07.1989 - 01.02.1991   Kierownik Ośrodka Wypoczynkowego,

                                          Ośrodek Wypoczynkowy "Gródek", 33-318 Gródek n/Dunajcem


- 01.01.1985 - 26.06.1988   Kierownik Ośrodka Wypoczynkowego, Ośrodek Wypoczynkowy "Elf",

                                          Czapielski Młyn


- 01.12.1982 - 31.12.1985   Kierownik Ośrodka Wypoczynkowego, Ośrodek Wypoczynkowy "Leśny

                                          Poranek", 13-114 Jagarzewo Zawady


- 01.05.1980 - 07.10.1980   Kierownik Hotelu, Hotel "Bristol",

                                          ul. Sienkiewicza 21, 25-007 Kielce


- 17.01.1979 - 03.04.1980   Kierownik Zespołu Obiektów Hotelarsko - Gastronomicznych w Polanicy

                                          Zdroju, WPGT "Śnieżnik", pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko


- 20.09.1975 - 31. 10.1978  Z-ca Dyrektora, Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Wypoczynku,

                                          Chrostnik, 59-311 Lubin<http:// Link>

<http:// Link>

<http:// Link>

<http:// Link>

<http:// Link>

<http:// Link>

<http:// Link>

<http:// Link>

<http:// Link>

W czasie dotychczasowej pracy w zawodzie hotelarza - gastronoma w przedmiocie, którego jestem doświadczonym profesjonalistą jak i pasjonatem miałem wiele udokumentowanych osiągnięć tak merytorycznych jak i finansowych pod względem rentowności obiektów, którymi kierowałem.

Posiadam ponad 30-to letnie doświadczenie w zakresie remontów i modernizacji obiektów hotelarsko - gastronomicznych do standardów Europejskich. Przez te lata niejednokrotnie miałem również możliwość udowodnić swoją wysoką skuteczność w zakresie działań marketingowych w trakcie ich eksploatacji. W ciągu ostatnich lat wyspecjalizowałem się w kompleksowych działaniach związanych z projektowaniem, koordynowaniem inwestycji i w końcu wprowadzeniem jej z sukcesem na rynek.

Swoim współpracownikom proponuje obecnie szkolenia, projekty modernizacyjne po eksploatacje obiektu włącznie.Moją dewizą, która w zdecydowanej większości się sprawdzała było i jest - standard obiektu, jakość obsługi i zysk dla właściciela.

PONAD 30 LAT DOŚWIADCZENIA

--------------------------

PONAD 10 WYBUDOWANYCH I WPROWADZONYCH NA RYNEK OBIEKTÓW HOTELOWO-GASTRONOMICZNYCH

--------------------------

NAWYŻSZE KWALIFIKACJE POŚWIADCZNE PRZEZ RENOMOWANE INSTYTUCJE

--------------------------

REKOMENDOWANY PRZEZ POLSKĄ IZBĘ HOTELARSKĄ