HENRYK RYŚ

(placeholder)

HOTELARZ & GASTRONOM

SZKOLENIA

PROJEKTY MODERNIZACYJNE

EKSPLOATACJA OBIEKTÓW

(placeholder)
(placeholder)

Szkolenia stanowią integralną część procesu dostosowywania obiektu do wyższych standardów wymaganych zarówno w procesie kategoryzacji jak i aktywnego wprowadzania go na rynek. Wykorzystując swoje wykształcenie jak i wieloletnie doświadczenie w branży przeprowadzam kompleksowe szkolenia personelu recepcji, marketingu i gastronomii. Oczywiste jest także, że szkolenia takowe dla sukcesu obiektu kadra kierownicza przeprowadzać musi z pracownikami ustawicznie - prowadzę, więc również specjalistyczne szkolenia dla tej części personelu.

Inwestycje hotelarsko-gastronomiczne niosą za sobą ogromne koszty a czas ich odzyskania jest w tym sektorze wyjątkowo długi. Jeżeli jednak pomimo czasu obiekt nie osiąga spodziewanych zysków należy się temu dokładnie przyjrzeć. Dokonuje kompleksowej analizy funkcjonalnej obiektu przygotowując strategie marketingową, projekty modernizacyjne, kategoryzacyjne, lub dostosowawcze, których wdrożenie w życie z profesjonalnego punktu widzenia jest najskuteczniejszą drogą podwyższenia rentowności obiektu.

W tym przedmiocie swoją wiedzę i doświadczenie w branży wcielam w życie w całym zakresie. W ciągu ostatnich kilku lat koordynowałem prace budowlane i remontowe, wchodząc następnie w szeroko pojęty marketing i wprowadzanie obiektów na rynek. Przyczyniając się tym samym do ich obecnych sukcesów.

PONAD 30 LAT DOŚWIADCZENIA

--------------------------

PONAD 10 WYBUDOWANYCH I WPROWADZONYCH NA RYNEK OBIEKTÓW HOTELOWO-GASTRONOMICZNYCH

--------------------------

NAWYŻSZE KWALIFIKACJE POŚWIADCZNE PRZEZ RENOMOWANE INSTYTUCJE

--------------------------

REKOMENDOWANY PRZEZ POLSKĄ IZBĘ HOTELARSKĄ

Hotel Bristol
Hotel Bristol
Hotel Dana
Hotel Dana
Hotel Wodnik
Hotel Wodnik
Centrum Kongresowe Warszawianka
Centrum Kongresowe Warszawianka
Hotel Palatium
Hotel Palatium
Hotel Wodnik
Hotel Wodnik
Hotel Wodnik
Hotel Wodnik

W czasie dotychczasowej pracy w zawodzie hotelarza - gastronoma w przedmiocie, którego jestem doświadczonym profesjonalistą jak i pasjonatem miałem wiele udokumentowanych osiągnięć tak merytorycznych jak i finansowych pod względem rentowności obiektów, którymi kierowałem.

Posiadam ponad 30-to letnie doświadczenie w zakresie remontów i modernizacji obiektów hotelarsko - gastronomicznych do standardów Europejskich. Przez te lata niejednokrotnie miałem również możliwość udowodnić swoją wysoką skuteczność w zakresie działań marketingowych w trakcie ich eksploatacji. W ciągu ostatnich lat wyspecjalizowałem się w kompleksowych działaniach związanych z projektowaniem, koordynowaniem inwestycji i w końcu wprowadzeniem jej z sukcesem na rynek.

Swoim współpracownikom proponuje obecnie szkolenia, projekty modernizacyjne po eksploatacje obiektu włącznie.Moją dewizą, która w zdecydowanej większości się sprawdzała było i jest - standard obiektu, jakość obsługi i zysk dla właściciela.